Distances līgums

1.    Vispārējie noteikumi.

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz vispārējos interneta veikala www.sierarazotne.lv  (turpmāk – Internetveikals) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Pārdevēja piedāvātās preces.

1.2.  Pārdevējs - interneta tirdzniecības vietne www.sierarazotne.lv, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Siera ražotne”, reģistrācijas Nr. 54103042161, juridiskā un pasta adrese: Parka iela 4a, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.3.  Pircējs - rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu Internetveikalā. Veicot pasūtījumu, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un ir tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.4.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un samaksu par preci;

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.6.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.7.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2.    Preču cena un apmaksas kārtība.

2.1.Preču cenas Internetveikalā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Lumino
  • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
  • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi

2.2.Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

2.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

3. Preču piegāde un atgriešana.

3.1.Pārdevējs piegādā Preces Pircēja izvēlētajā pakomātā, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus.

3.2. Pārdevējs rūpējas, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu, iepriekš par to informējot Pircēju;

3.3. Ja Pārdevējs piegādā Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 5 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas;

3.4. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās.

3.5. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā - piegādes laiks Latvijā ir 2-5 dienas pēc pasūtījuma izsūtīšanas, ārpus Latvijas 7-14 dienas. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

3.6. Pēc Preču saņemšanas Pircējs nekavējoties pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, un Pārdevējs par to nav iepriekš informējis, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot epastu uz [email protected].

3.7. Atbilstoši MK noteikumu nr. 255 22.4 punktam ("Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš), Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, izņemot, ja preces piegādes brīdī ir bojātas. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu. Atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, Pārdevējs patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

4.    Citi noteikumi.

4.1. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

4.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

Jautājumi vai pieprasījumi var tikt nosūtīti mums uz epasta adresi: [email protected] vai SIA Siera ražotne, Parka iela 4a, Raunas pag., Smiltenes nov., LV4131. Divu nedēļu laikā no saņemšanas dienas mēs tos izskatīsim un sniegsim jums atbildi.